Česko-německá konference komunálních politiků v hotelu Diplomat

11. listopadu 2016

V pražském hotelu Diplomat probíhal další den česko-německé konference komunálních politiků. Stěžejními tématy byly především otázky financování měst a obcí a problematika sociálního bydlení.

S prezentací na téma problematiky ubytoven podle zákona o pomoci v hmotné nouzi vystoupil Petr Vícha, předseda Klubu senátorů ČSSD a starosta města Bohumín, který má s komunální politikou dlouholeté zkušenosti.

K zákonu o sociálním bydlení vystupoval ve svém bloku starosta Vyškova Karel Goldemund.

O zkušenosti z komunální politiky se podělil Stanislav Mrvka, předseda klubu starostů a primátorů, za německou stranu Anne Haller, vedoucí komunální akademie FES, Annette Sawade, předsedkyně podvýboru pro komunální záležitosti Spolkového sněmu SRN a Stefan Bürger, jednatel GWH Immobilien Holding GmbH, který zrekapituloval problematiku sociálního bydlení v Německu.

Česko-německá konference komunálních politiků probíhá pod záštitou Klubu starostů a primátorů ČSSD, Kommunal Akademie a institutu Friedrich Ebert Stiftung. Letošní ročník byl již čtvrtý a jeho organizace se ujal tajemník Klubu starostů a primátorů ČSSD Petr Schlesinger.

O úvodním dni konference jsme psali také zde: https://www.cssd.cz/aktualne/aktuality/zacala-cesko-nemecka-konference-komunalnich-politiku/