O co jde vlastně při schvalování novely RUD, aneb výzva našim poslancům

7. dubna 2017

Vážené poslankyně, vážení poslanci, brzy budete v Poslanecké sněmovně rozhodovat ve druhém a třetím čtení o novele rozpočtového určení daní, která navyšuje podíl měst a obcí na dani z přidané hodnoty. Klub starostů a primátorů zvolených za ČSSD tuto novelu velmi podporuje a to nejen z důvodů, že obce dostanou v příštích letech více finančních prostředků, nýbrž zejména proto, že se konečně vyrovnává jedna stará křivda. Dovolte nám prosím, abychom Vás požádali o podporu této změny, a to již od příštího roku 2018.

Do konce roku 2010 činil podíl obcí na DPH 23,58% a pak byl jednostranně snížen vládou P. Nečase, čím obce přišly do dnešních dnů o miliardy korun. Současný návrh jen navyšuje podíl obcí zpátky na původní hodnotu, více ambiciózní není. Naši starostové Vás nežádají jen o „pasivní" podporu předmětného návrhu zákona, ale především o to, aby jej sociální demokracie i myšlenkově přijala za svůj, neboť kontextuálně odpovídá směru, o který ČSSD po celé volební období v rámci koaliční vlády usiluje. Obce měly oprávněné očekávání, že se ještě v tomto volebním období podaří ono jednostranné snížení jejich finančních prostředků vyrovnat, a toto oprávněné očekávání směřovaly vůči ČSSD, neboť jde celostátně o jedinou sílu, která má ambice křivdy vyrovnávat. Byla to ČSSD, která zrušila asociální druhý pilíř, zbytečné jednotné inkasní místo, či navýšila minimální mzdu nebo příspěvek na péči pro zdravotně postižené a nyní vrátí obcím část toho, co jim náleželo.

Vyzýváme naše poslance k tomu, aby si budoucí úspěch a pozitivní vnímání územní samosprávou nenechaly vzít jinými subjekty. Předpokládáme totiž, že debata nad tímto návrhem nebude roztříštěna na nesmiřitelný tábor podporovatelů a odpůrců. Naopak, máme za to, že návrh bude v Poslanecké sněmovně podpořen plošně napříč politickým spektrem a diskuse se bude týkat spíše toho, která z parlamentních stran či hnutí podporuje více komunální sféru. A právě v této debatě by hlas sociální demokracie měl být velmi silně slyšet, neboť komunální sféra byla její součástí vždy a od roku 2011, tedy již přes šest let, má dokonce i institucionální podobu – Klub starostů a primátorů.

Vážení přátelé, nedopusťme prosím, aby se nad komunálními tématy zviditelňovaly stále stejné politické strany či hnutí, které jen zdánlivě oslovují všechny komunální politiky. Je to velká lež! Schválení tohoto návrhu by ani nemělo napomoci komunálním svazům s celostátní působností, které se snaží jednotlivé poslanecké kluby přesvědčovat, neboť Poslanecký klub ČSSD přeci přesvědčovat nemusí. Sociální demokracie nepotřebuje v této otázce pomoc zvenčí, sociální demokracie již přeci svůj komunální rozměr má, dnes jde o to jej zviditelnit!