O jedné nebezpečné poslanecké iniciativě

23. ledna 2017

Dne 11. ledna schválila Poslanecká sněmovna po devatenáctiměsíčním projednávání novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi. Tato novela měla za cíl změnit problematický „souhlas“ obce s poskytnutím doplatku na bydlení, který je podle názoru Ministerstva vnitra ČR protiústavní. Vládní novela má tichou podporu starostů ČSSD, ač přiznáváme, že jsme očekávali více, například že novela přeci jen rozšíří stávající možnosti obcí v oblasti ubytoven a zvýší plošně jejich vliv. Jde však o kompromis, to respektujeme, a jsme spokojeni. Až na velmi nebezpečnou poslaneckou iniciativu, která byla rovněž schválena, a o které bude nyní rozhodovat Senát.

Tato iniciativa zní na první pohled slibně: obec si bude moci formou opatření obecné povahy určit, jakou lokalitu považuje s ohledem na bezpečnost a veřejný pořádek za natolik problematickou, že zde zakáže v budoucnosti výplatu doplatku na bydlení. Dejme tomu v jedné ulici ve středně velkém městě X existuje ubytovna, a město stanoví, že do ulice, kde stojí tato ubytovna, se již nové doplatky na bydlení dávat nebudou. Stávající příjemci doplatku své peníze budou dostávat i nadále, noví příjemci již však v dané lokalitě vzniknout nesmějí, a pokud doplatek chtějí, musí bydlet jinde. Tímto způsobem má dojít k postupné likvidaci problematických ubytoven, či bytových domů.

Základní námitkou, kterou Klub vznáší, je neexistence přímé úměry mezi doplatkem na bydlení a negativními jevy, spojené s přílišnou koncentrací problematických osob na územní obce. Doplatek na bydlení coby dávka pomoci v hmotné nouzi přeci není sám o sobě špatný. Jde o dávku, která je poskytována na základě zákona a ti, kdo příspěvek pobírají, přeci nemohou být označeni předem za nepřizpůsobivé. Vždyť mezi nimi je i řada důchodců, či jinak znevýhodněných osob, kteří nebudou mít stejnou šanci jako v místech, kde obec své právo nevyužije. Co mají dělat? Kdo se o tyto osoby postará? Obáváme se, že opatření obecné povahy bude některými obcemi nadužíváno a v různých místech ČR bude rozhodováno různě, což snižuje právní jistotu žadatelů. Teoreticky je rovněž možné, aby rada obce (která o nařízení rozhoduje) vydala nařízení pro celé město a nejen pro určitou část. A co žadatelé v těchto „čistých a bezpříspěvkových“ městech? Nebudou obce takto preventivně postupovat a tím ještě snižovat možnost integrace některých žadatelů o doplatek na bydlení, zejména rodin s dětmi? Myšlenky této novely musí být provázány s návrhem zákona o sociálním bydlení, který však ještě nebyl schválen, a žádná záchranná síť pro osoby, které by z důvodu rozhodnutí obce nedostaly doplatek, tak v ČR neexistuje. A právě v tom je právě tento poslanecký návrh velmi nebezpečný.

A ještě jedna maličkost: proti opatření obecné povahy není přípustný odkladný účinek. Napadnout toto opatření lze jen u místně příslušného správního soudu. Vědí to osoby, které o doplatek žádají? Je jejich právní vědomí natolik vyspělé? V současné době je typickým opatřením obecné povahy například územní plán vydávaný obcí a najednou má opatření obecné povahy rozhodovat plošně o právech žadatelů o doplatek na bydlení. Tento právní nástroj se pro řízení o dávkách hmotné nouze vůbec nehodí. Z pohledu sociálnědemokratických starostů je celý návrh asociální, nepřiměřený a zřejmě podobně neústavní, jako byl neústavní původní souhlas obce. Celou věc nyní projedná Senát a věřme, že přijme vhodnou nápravu, ke které se poslanci přidají. Opatřením obecné povahy se nic nevyřeší! Poslanecká iniciativa V. Vilímce z ODS je velmi nebezpečná a je smutné, že má podporu Svazu měst a obcí ČR!

Stanislav Mrvka