Stanoviska klubu

1. ledna 2016

Vážení čtenáři, níže naleznete vybraná stanoviska Klubu starostů a primátorů zvolených za ČSSD k aktuálně připravované legislativě a další dokumenty spojené s naší činností.

Kromě odborných právních stanovisek jsou zde publikována vybraná usnesení Předsednictva Klubu a Valné hromady coby nejvyššího orgánu této platformy. V případě, že na webových stránkách nenajdete usnesení či dokument, který Vás zajímá, prosím kontaktujte tajemníka Klubu, tel: 702 021 386, email: pschlesinger@socdem.cz.

Stanovisko Klubu k novele zákona o NKÚ

Materiály 5. Valné hromady III

Materiály 5. Valné hromady II

Materiály 5. Valné hromady I

Příloha ke stanovisku Klubu k sociálnímu bydlení

Schválená usnesení Jindřichův Hradec 11/16

Schválená usnesení Vyškov 05/2016

Zápis z jednání 5. Valné hromady 06/2016

Zápis z jednání Předsednictva Jindřichův Hradec 10/2016

Zápis z jednání Předsednictva Vyškov 05/2016

Schválená usnesení Plzeň září 2015

Schválená usnesení Olomouc listopad 2015

Schválená usnesení Česká Lípa březen 2016

DOCX Příspěvek Klubu k dlouhodobému programu ČSSD

Stanovisko Klubu k návrhu novely zákona o pomoci v hmotné nouzi

Schválená usnesení Otrokovice - leden 2017