Stanovisko Klubu starostů a primátorů zvolených za ČSSD k návrhu na přímou volbu starostů

Dne 6. března proběhlo první čtení poslaneckého návrhu ústavního zákona, kterým se Ústava ČR má připravit na přímou volbu starostů, primátorů a hejtmanů. Podle názoru Klubu starostů a primátorů zvolených za ČSSD existuje v komunální sféře mnohem více důležitějších otázek, které by měl Parlament ČR řešit.

Mezi lety 2015 až 2017 byla otázka přímé volby starostů a primátorů několikrát diskutována na jednání Předsednictva Klubu. Stávající postoj Klubu k této otázce je sice zamítavý, avšak tato skutečnost je spjata spíše s tím, že předmětné téma bylo diskutováno v kontextu negativních zkušeností s přímou volbou prezidenta na straně jedné, a neotevřením tématu přímé volby starostů prakticky po celé volební období 2013 až 2017 na straně druhé. Negativní stanovisko Klubu lze tak interpretovat spíše tím způsobem, že ve sledované době Klub nezvažoval být nositelem tématu přímé volby. V současné době jde spíše o neutrální stanovisko k celé záležitosti s tím, že podle názoru Předsednictva Klubu existují mnohem důležitější otázky, které by Poslanecká sněmovna vůči komunální sféře měla řešit (např. změna RUD, otázky podpory dostupného bydlení či dorovnání výše příspěvku na výkon veřejné správy). 

Klub se však nebrání věcné diskusi o přímé volbě starostů a primátorů, která by po vzoru okolních zemí mohla být zavedena rovněž v České republice. Proti přímé volbě starostů a primátorů a priori nestojí žádné ideologické důvody, které by tuto diskusi tabuizovaly. V budoucím zpracování tohoto tématu je však nutné se zaměřit na některé klíčové věcné otázky, např. totožná, resp. rozdílná délka volebního období přímo zvoleného starosty/primátora a ostatních volených orgánů obce, kompetence přímo zvoleného starosty či primátora a především jeho vztah k radě a zastupitelstvu, či možnost odvolání. V této souvislosti poukazujeme na skutečnost, že ve volebním období 2010 až 2013 bylo toto téma poměrně živě diskutováno, a že existují legislativní předlohy jak na úrovni vládní, tak na úrovni poslaneckých návrhů.

Přímá volba starostů a primátorů by v komunálním prostoru ČR znamenala určitou revoluci v pojetí vzájemných vztahů mezi orgány obce, neboť dnes je příkladně starosta/primátor jen jedním z radních (má-li obec radu), nikoliv však jejím předsedou, jako je tomu například v některých spolkových zemích Německo. Zcela specifická otázka řešení přímé volby by měla nastat u obcí, které netvoří radu, tedy v obcích s méně než 15 zastupiteli. Konečně upozorňujeme na možné ústavní mantinely, neboť zavedení přímé volby starostů a primátorů by mohla být v nesouladu s principem správy obce zastupitelstvem.

V každém případě bychom byli velmi rádi, pokud by byl Klub nejen informován o všech podstatných poslaneckých návrzích, které se dotýkají komunální sféry, nýbrž aby byl v průběhu legislativního procesu na rozdíl od uplynulého volebního období integrální součástí rozhodovacích procesů, na kterých se poslanci ČSSD při tvorbě budoucí legislativy podílí.