Starostové a primátoři k návrhu zákona o sociálním bydlení

6. března 2017

Klub starostů a primátorů zvolených za ČSSD se dlouhodobě zabývá návrhem zákona o sociálním bydlení a příspěvku na bydlení, který má dne 8. března projednávat vláda. Verze předložená vládě ke schválení v únoru 2017 má v obecných rysech podporu Klubu, neboť je výsledkem kompromisního vyjednávání mezi předkladateli a komunálními svazy s celostátní působností.

Oblast sociálního bydlení absentuje v právním řádu ČR již řadu desetiletí a o nutnosti této právní úpravy je přesvědčena značná část odborné i laické veřejnosti, včetně územně samosprávných celků. Současná vláda má v těchto dnech poslední šanci, aby vládní návrh zákona o sociálním bydlení byl projednán a schválen Parlamentem ČR ještě v tomto volebním období. Nezbytným předpokladem je však jeho schválení vládou, které Klub podporuje.

Se základními principy Klub souhlasí a návrh by tak dle starostů a primátorů ČSSD měl dostat šanci být postoupen do dalšího kola legislativního procesu. V této souvislosti oceňuje Klub především institut dobrovolného vstupu obce do systému sociálního bydlení, který nezužuje ústavně zaručené právo na samosprávu České republice. Za pozitivní rovněž hodnotíme, že návrh obsahuje přímo v textu základní odpovědnostní vztahy v oblasti sociálního bydlení, za kterou má být odpovědný stát ve spolupráci s obcemi.