Zpravodaj Klubu 1/17

První číslo Aktualit Klubu letošního roku informuje o 8. jednání Předsednictva Klubu, které se uskutečnilo dne 10. ledna v Otrokovicích.

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, dnešními Aktualitami je zahájen již 6 rok činnosti našeho Klubu a 6. ročník informačního bulletinu „Aktuality Klubu“. V roce 2017 Vám přejeme, abyste od nás dostávali jen samé dobré a pozitivní zprávy a především, aby docházelo k rozkvětu Vašich obcí ve všech oblastech a tím i celé České republiky J

 

8. jednání Předsednictva Klubu

Dne 10. ledna se uskutečnilo již 8 jednání Předsednictva Klubu v tomto volebním období. Starostové tentokrát jednali ve Zlínském kraji, ve městě Otrokovice. Předmětem jednání byly především legislativní témata na straně jedné a vnitřní záležitosti Klubu na straně druhé. 

Legislativní otázky

Předsednictvo Klubu se na svém jednání již po několikáté zabývalo návrhem zákona o sociálním bydlení, tentokráte verzí z 23. prosince 2016. Tato verze přinesla oproti předešlým návrhům podstatné změny, které Klub v obecné rovině přivítal. Obce by podle návrhu měly do systému sociálního bydlení vstupovat na základě dobrovolnosti a nikoliv obligatorně, jak bylo navrženo v původní verzi. Přesto obsahoval text návrhu zákona, který Klub připomínkoval, řadu nevyřešených otázek především kompetenčního charakteru, či otázek výkonu navržených řízení v přenesené, resp. samostatné působnosti. K návrhu připravil Klub stanovisko, které Předsednictvo projednalo. Klub trvá na svých připomínkách, které však, v souladu s rozhodnutím Předsednictva, bude na MPSV požadovat až v průběhu parlamentní fáze legislativního procesu, tedy až v Poslanecké sněmovně. S tímto postupem vyjádřila souhlas rovněž ministryně M. Marksová, mezi ní a předsedou Klubu S. Mrvkou tak byla uzavřena o této věci gentlemanská dohoda.

 Dále se Předsednictvo Klubu zabývalo návrhem novely zákona o střetu zájmů, který byl mediálně bohužel redukován toliko na ustanovení týkající se podnikání ministra financí A. Babiše (veto prezidenta bylo přehlasováno dne 11. ledna 2017). V diskusi o tomto návrhu byla zmíněna zejména poměrně výrazná nevyváženost mezi dostupností citlivých informací o jednotlivých politicích, komunálních politiků nevyjímaje, a ochrany jejich osobnostních práv. Podle návrhu má totiž vzniknout jednotný elektronický systém oznámení podle zákona, do kterého bude mít v případě politiků přístup každá osoba bez předchozí registrace. V této věci přijalo Předsednictvo negativní usnesení, o kterém bude hovořeno na společném jednání s vládou ČR dne 27. února 2017. 

 Blok legislativních témat uzavíraly současné dotační programy, z nichž v řadě případů vypadávají středně velká města, většinou obce s rozšířenou působností. Navržené programy jednotlivých rezortů jsou určeny buď pro opravdu malé obce (do 3 tisíc, resp. 5 tisíc obyvatel), či pro největší města v ČR (nad 100 tisíc obyvatel). Rovněž tato otázka bude předmětem jednání s vládou ČR. 

Vnitřní záležitosti Klubu

Předsednictvo Klubu schválilo text přílohy zprávy statutárního místopředsedy ČSSD M. Chovance pro 38. sjezd ČSSD, která se týká činnosti Klubu a zřízení informačního stánku Klubu na 38. sjezdu ČSSD v Brně. Předsednictvo rovněž odsouhlasilo další termíny jednání Předsednictva a termín konání 6. Valné hromady Klubu. Valná hromada Klubu se uskuteční v úterý, dne 13. června 2017 v Lidovém domě.  Předsednictvo dále vyjádřilo souhlas s návrhem dalšího vzdělávání zastupitelů ČSSD a širší vnitrostranické veřejnosti v roce 2017. 

Děkujeme kolegům z Otrokovic za výborně připravené jednání a těšíme se 28/3 na jednání v Novém Strašecí