Zpravodaj Klubu 12/17

Dvanácté číslo Aktualit Klubu přináší informace o 57. schůzi Poslanecké sněmovny, která byla ukončena dne 8. června 2017.

57. schůze Poslanecké sněmovny

V týdnu od 5. června probíhala 57. schůze Poslanecké sněmovny, na které byly projednány návrhy zákonů, které přímo či nepřímo ovlivňují komunální prostředí v České republice. 

Již v úterý 6. června projednala sněmovna ve druhém čtení návrh zákona o kontrole veřejných financí. Diskuse k návrhu nebyla ani bohatá, ani nikterak kontroverzní. V. Vilímec z ODS zopakoval ve svém vyjádření stanovisko SMO ČR, podle kterého je návrh kompromisem, s kterým lze souhlasit. Vilímec však hovořil o nezbytnosti snížit administrativní zátěž především pro malé obce, což možná bude i předmětem pozměňovacích návrhů schvalovaných ve třetím čtení (výkazy a statistiky typu PAP).

Návrh zákona o kontrole veřejných financí byl rovněž předmětem jednání Předsednictva Klubu v březnu letošního roku v Novém Strašecí. Na rozdíl od již zmíněného stanoviska SMO ČR, považují někteří členové Předsednictva v návaznosti na stanovisko svých úředníků celý zákon za nadbytečný a poměrně nebezpečný v tom smyslu, že se nedrží stávající terminologie, kterou v prostředí vnitřních kontrol obce používají celá desetiletí

Klub nemá zatím jednoznačný názor na problematiku, kterou má návrh zákona upravit. Ve spolupráci s vybranými členy Předsednictva se pokusíme v nejbližších dnech vše projednat s kolegy ze SMO ČR, zdali skutečně není v souvislosti s předmětným návrhem zákona důvod k panice. 

Ve středu 7. června byla již ve třetím čtení projednána novela zákona o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA), podle které se EIA rozšiřuje i na další oblasti. Tato novela nepřímo ovlivňuje rozsáhlou novelu stavebního zákona, která má některé procesy stavebního práva zjednodušit. Navržené zjednodušení se však v kombinaci s velmi složitým hodnocením EIA jeví poněkud sporně. O novele stavebního zákona bude na nejbližší schůzi opětovně rozhodovat PS, neboť Senát návrh schválil ve znění pozměňovacích návrhů. 

V pátek 8. června jsme zaznamenali schválení dvou velmi důležitých právních norem pro města a obce ČR: novely RUD a novely obecní policie. 

RUD

Diskuse k návrhu zákona byla sice bohatá, poslanci se však více méně shodli na smysluplnosti opatření, podle kterého by obce měly větší podíl na DPH než v současnosti, tento podíl má činit 23,58%. Zároveň byl návrh zákona schválen ve znění pozměňovacího návrhu Rozpočtového výboru, podle kterého se zvyšuje finanční příspěvek na žáka ze současných 9 000 až na 13 000 Kč. O návrhu nyní bude jednat Senát, věřme, že návrh zákona bezproblémově projde i horní komorou Parlamentu. 

Obecní policie

Ve stejný den byl schválen návrh novely zákona o obecní policii, který rovněž postupuje do Senátu. Návrh naštěstí ve své finální podobě neobsahuje zrušení možnosti rychlostního měření v těch obcích, které nemají vlastní obecní policii. 

6. Valná hromada

Vážení kolegové, šestá Valná hromada Klubu se uskuteční dne 14. listopadu 2017 v Lidovém domě v Praze. Prosím, rezervujte si čas na tuto akci.

Zpravodaj Klubu 12/17