Zpravodaj Klubu 15/17

Patnácté číslo Zpravodaje Klubu přináší informace o ukončené 59. schůze Poslanecké sněmovny a 8. schůzi Senátu, která probíhala od 19. července 2017.

59. schůze Poslanecké sněmovny

V týdnu od 10. července pokračovala 59. schůze Poslanecké sněmovny, která byla ukončena v pátek 14. července. Během této schůze neschválili poslanci Senátem vrácený návrh zákona o pedagogických pracovnících, který měl v této profesi nastavit tzv. kariérní řád. Poslanci však schválili ve třetím čtení návrh zákona o kontrole veřejných financí, o kterém nyní bude rozhodovat Senát. 

Ministerstvo financí tento návrh zákona připravovalo velmi dlouho a v několika verzích Při projednávání zákona došlo rovněž k výraznému zpoždění v Legislativní radě vlády, kde byl z věcných důvodů diskutován několikrát. Svaz měst a obcí ČR, s kterým úzce spolupracujeme, vznášel celou řadu zásadních připomínek během předparlamentní fáze legislativního procesu. V současnosti však s návrhem souhlasí. Někteří zástupci našeho Klubu ale považují předmětný návrh zákona za nadbytečný. Z těchto důvodů projedná Klub naše připomínky se senátory ČSSD ještě před jednáním o tomto návrhu.

8. schůze Senátu

Od 19. července probíhala již 8. schůze Senátu, během které byly schváleny návrhy zákonů přímo dopadající do územní samosprávy: novela zákona o obecní policii a novela zákona o RUD. V obou případech byla novela Senátem schválena ve znění, které mu bylo postoupeno Poslaneckou sněmovnou. Při projednávání návrhu zákona o obecní policii se do diskuse opět vrátilo oprávnění obecní policie měřit dodržování rychlosti uvnitř obce. Podané pozměňovací návrhy však nebyly přijaty. 

Stanovisko Klubu k novele zákona je pozitivní, neboť v řadě případů dojde ke zjednodušení stávající praxe. Klub rovněž velmi pozitivně hodnotí, že PS nakonec neschválila návrh, podle kterého by úsekové měření v obci mohla provádět obecní policie jen na území „svéobce a nikoliv obce „cizí“. Toto oprávnění zůstává zachováno i nadále

Klub rovněž pozitivně hodnotí, navýšení podílu DPH ze současných hodnot na 23, 58 %, ač zdůrazňujeme, že nejde o zvýšení v pravém slova smyslu, ale o návrat v předešlý stav. S trochou trpkosti však musíme konstatovat, že jsme v tomto volebním období od současné vlády očekávali razantnější změny v oblasti financování územních samospráv, či aspoň zahájení diskuse o systémových změnách, která se uskutečnila jen zčásti na základě našeho přičinění ve spolupráci s poslancem V. Votavou (jiné druhy daní do RUD). Naše návrhy však neměly podporu Klubu ČSSD. 

Fotky na webových stránkách

Vážení kolegové, na našich webových stránkách je možné v sekci „Naši členové“ mít svou fotku, což v současnosti využilo jen nepatrné množství členů. Máte-li zájem, prosím pošlete nám svou fotografii, která bude následně vyvěšena s názvem Vaší obce a Vašim jménem na webových stránkách. 

Zpravodaj Klubu 15/17