Zpravodaj Klubu 18/17

Osmnácté číslo Zpravodaje Klubu přináší zejména informace o jednání Předsednictva v Račicích u Štětí, které se uskutečnilo dne 12. září 2017. Dále informujeme o novém nálezu Ústavního soudu ČR, který se týká zneužití trestního oznámení v politickém boji.

11. jednání Předsednictva Klubu

Dne 12. září se v Račicích u Štětí uskutečnilo již 11. jednání Předsednictva Klubu. Jednání se uskutečnilo přímo v „Labe Aréně“, která je Národním olympijským centrem vodních sportů. Děkujeme starostovi Tomáši Ryšánkovi ze Štětí za pozvání a skvělou organizaci. Vedle legislativních otázek byla na programu rovněž příprava nadcházející Valné hromady Klubu a diskuse o probíhající volební kampani ČSSD. 

Legislativní otázky

Předsednictvo Klubu se věnovalo probíhající 60. schůzi Poslanecké sněmovny, která je s velkou pravděpodobností poslední schůzí PS tohoto volebního období. Během minulého týdne se sněmovna zabývala zákony, které byly vráceny Senátem. Klub sledoval především osud návrhu zákona o řízení a kontrole veřejných financí, který Senát zamítl. Sněmovna zamítnutí Senátu nepřehlasovala, návrh tak po třech letech přípravy a projednávání nebyl schválen a takříkajíc „spadl pod stůl“. 

Klub podporoval zamítavý postoj Senátu, neboť předmětný návrh obsahoval zbytečně novou terminologii a byl by pro recipienty administrativně velmi náročný. Jeho neschválení ani po více než třech letech svědčí rovněž o nízké efektivitě práce Ministerstva financí. Na druhé straně jde o jeden z význačných počinů Senátu, který více než sněmovna zohledňuje komunální požadavky

Dále se diskuse týkala plánovaného zvýšení platů zaměstnanců ve veřejných službách, které se dotkne rovněž zaměstnanců měst a obcí, včetně obecních příspěvkových organizací. Členové předsednictva Klubu nejsou proti zvyšování platů jako takových, nesouhlasí však s tím, aby rozhodnutí vlády nebylo vůbec (či pouze nedostatečně) komunikováno se zástupci obcí. Rovněž upozorňovali na skutečnost, že navýšené zvýšení by mělo být až od 1. ledna a nikoliv již od listopadu 2017. 

V této souvislosti vyjádřili členové Předsednictva nesouhlas s dosavadní činností komunálních svazů v této oblasti, neboť neexistence formálního dohadovacího mechanismu mezi obcemi, kraji a státem coby zaměstnavateli (určitá forma tripartity) lze právem považovat za jejich chybu. Především byla kritizována činnost Svazu měst a obcí ČR, který se spíše zabývá spornou projektovou činností, než aby se zabýval finančním vyrovnáním pro obce v České republice. 

Další část programu se věnovala přípravě 6. Valné hromady Klubu, která se uskuteční dne 21. listopadu v Senátu na pozvání Senátorského Klubu ČSSD. Zřejmě půjde o první větší vystoupení některé z institucí sociální demokracie po volbách do Poslanecké sněmovny, které se konají 20. a 21. října 2017. S ohledem na jejich výsledek a budoucnost ČSSD může být 6. Valná hromada Klubu vskutku zajímavou a bouřlivou akcí. 

Posledním bodem programu byla diskuse o probíhající volební kampani. Jejím společným jmenovatelem ve všech krajích je její určité ztížení ve smyslu byrokracie oproti minulým letům s ohledem na změnu zákona o sdružování v politických stranách. Rovněž lze zobecnit, že komunální politici, pokud sami nekandidují, nejsou automaticky součástí probíhající kampaně, což vnímá Předsednictvo Klubu jako vážný nedostatek

Rozsudek Ústavního soudu – trestní oznámení

V našich Aktualitách bývá v poslední době pravidlem, že se věnujeme i rozhodovací činnosti Ústavního soudu. Zde přikládáme odkaz na nález, který byl publikován dne 12. září, a který se týká institutu trestního oznámení, které bylo podáno v rámci politického boje. Bohužel mám řada našich členů s tímto nešvarem své špatné zkušenosti: https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2017/III._US_1017_15_na_web.pdf.

Aktuality Klubu 18/17