Zpravodaj Klubu 2/18

Druhé číslo Aktualit Klubu přináší informace o aktuálně projednávané legislativě s dopadem do území a dalších důležitých záležitostech.

Vážená paní starostko,

vážený pane starosto,

jistě jste zaznamenali, že četnost letošních Aktualit Klubu není zatím tak vysoká, jako tomu bylo v předcházejících letech. Hlavním důvodem je přetrvávající existence vlády  bez důvěry, která se sice na svých rezortech chová, jako by důvěru měla, avšak do Poslanecké sněmovny se zatím mnoho návrhů zákonů nedostalo. Důvodem snížené četnosti rozhodně není, že bychom „spali na vavřínech", ani že bychom naopak „všechno vzdali“:). Jakmile bude více informací, budeme opět plnit naši informační úlohu, na kterou jste již šest let zvyklí.

Komunální politici ve vedení ČSSD?

Podobně jako všechna další sociálnědemokratická seskupení, sledoval i náš Klub se zájmem volbu předsedy a statutárního místopředsedy ČSSD, která se uskutečnila během 40. Sjezdu ČSSD dne 18. února v Hradci Králové. Velmi jsme rovněž drželi palce našim zástupcům v klání o tyto posty – starostce České Lípy R. Žatecké a primátoru Olomouce A. Staňkovi. Pevně věříme, že se oba jmenovaní stanou místopředsedy ČSSD v nadcházející dovolbě, která se uskuteční dne 7. dubna rovněž v Hradci Králové. Čím více zástupců bude mít Klub ve vedení ČSSD, tím větší váhu by mohl mít do budoucnosti, o tom jsme přesvědčeni.

Klub dlouhodobě iniciuje změnu stanov sociální demokracie v tom smyslu, aby se předseda Klubu (bez ohledu na to, kdo to aktuálně je) stal členem Politického grémia s hlasem poradním. I tuto skutečnost považujeme za důležitý symbol, zatím bohužel prohráváme. Podíváme-li se na stávající znění stanov, podle kterých mají v PG poradní hlas zástupci Poslanecké sněmovny, Senátu, ministrů (má-li je ČSSD) a  hejtmanů, napadá nás základní otázka, kde jsou starostové a proč se na vedení ČSSD zatím formálně nepodílejí? Na tuto otázku nebyl nikdo z dotázaných schopen racionálně odpovědět, faktem však zůstává, že se návrh Klubu do novelizace stanov ČSSD, kterou předkládá předseda ÚKK R. Váňa, nedostal. Věřme, že během dalšího jednání na 40. Sjezdu se i tato otázka otevře.

7. schůze Poslanecké sněmovny

Od 27. února probíhá 7. schůze Poslanecké sněmovny, na které se poprvé v tomto volebním období objevila v prvním čtení i novela obecního zřízení. Jde o zákonodárnou iniciativu Moravskoslezského kraje, který doporučuje, aby se město Třinec stalo statutárním městem, tedy aby mohlo své vnitřní záležitosti upravovat statutem. Klub snahu města Třinec podporuje stejně tak jako ji ve svém stanovisku podporuje stávající vláda. Návrh prošel prvním čtením a bude dále projednáván ve Výboru pro veřejnou správu, který je rovněž garančním výborem. Očekáváme kladné přijetí.

Zajímavá diskuse se rovněž vedla o možné novelizaci zákona o střetu zájmů, který se v Poslanecké sněmovně objevil coby poslanecký návrh hned dvakrát (ST 33 a ST 34). Autoři těchto návrhů požadovali, aby jejich návrhy byly schváleny již v prvním čtení, což však poslanci zamítli. Oba návrhy novely zákona o střetu zájmů tak postupují do výborů a následného druhého, resp. třetího čtení. Paralelně s poslaneckými návrhy probíhají jednání mezi Ministerstvem spravedlnosti, který střet zájmů dozoruje, a komunálními svazy s celostátní působností o zmírnění některých požadavků zákona zejména vůči neuvolněným zastupitelům. V tomto ohledu se rýsuje zajímavý kompromis, o kterém informuje například Svaz měst a obcí ČR. Dne 28. února došlo v PS k jednání o budoucím uspořádání zmíněného zákona o střetu zájmů za účasti například poslankyně K. Valachové. Odkaz naleznete zde: http://smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/sprava-obce/rysuje-se-uprava-podminek-pro-zverejnovani-majetkovych-priznani.aspx.

Komunální sféru nepřímo ovlivní rovněž otevření podmínek budoucího zdanění církevních restitucí, neboť v mnoha krajích napříč Českou republikou stále probíhají vleklé soudní spory, které blokují územní rozvoj některých měst a obcí.

Rozhodovací činnost Ústavního soudu

V polovině února jsme zaznamenali velmi zajímavý nález Ústavního soudu, ve kterém se ÚS vyjadřuje k povinnosti krajů, které mají podle  zákona o sociálních službách. Ač jde v konkrétním případě o samostatnou působnost krajů, nemůže se kraj tohoto úkolu zprostit. Naopak, nečinnost kraje znamená podle ÚS v daném případě protiústavnost. Ač ÚS tento pojem nepoužívá, fakticky ve svém rozhodnutí poukázal na tzv. povinné úkoly samospráv, které samosprávy musí podle různých zákonů vykonávat. Analogicky lze výstup zmíněného  nálezu použít (v jiných úkolech z jiných oblastí) i na obce, kde rovněž koncept některých povinně vykonávaných úkolů platí. Celý nález naleznete zde: https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2018/I._US_2637_17_an.pdf

Seminář o volební kampani

Ve čtvrtek dne 22. března se v LD Praha od 10.30 uskuteční seminář komunálních politiků pro komunální politiky o úspěšném vedení volební kampaně. Jako přednášející přijali pozvání PETR VÍCHA (BOHUMÍN), JAN BIRKE (NÁCHOD) A STANISLAV MRVKA (JINDŘICHŮV HRADEC). Velmi se těšíme na Vaši účast, přihlášku naleznete pod Aktualitami. Vyplněnou přihlášku prosím zašlete na adresu pschlesinger@socdem.cz, děkujeme.

DOCX Přihláška na seminář o volební kampani