Zpravodaj Klubu 20/17

Dvacáté číslo Aktualit Klubu se věnuje 10. schůzi Senátu, která se uskutečnila ve dnech 11. a 12. října. Dále informujeme o zajímavém nálezu Ústavního soudu, který se týká svobody bádání.

10. schůze Senátu

Ve dnech 11. a 12. října probíhala 10. schůze Senátu, na které byly projednány poslední návrhy zákonů, které Poslanecká sněmovna ještě začátkem září schválila, a které byly zaslány do Senátu. Ve většině případů Senát setrval na znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou a zákon rovněž podpořil, v jednom případě se k návrhu zákonu nevyjádřil (rozpočtová pravidla) a v jednom případě byl návrh zákona zamítnut. 

Senát zamítl poslanecký návrh zákona, podle kterého měl být novelizován zákon o Hospodářské komoře. Podle tohoto (až příliš revolučního zákona) měly být všechny nové povinnosti podnikatelů být kromě textu zákona samotného ještě jednou stanoveny (a jinak formulovány) v jeho příloze. Pokud by se tak nestalo, neměl být zákon pro podnikatele závazný a vynutitelný. Zmíněný návrh zákona by zjevně protiústavní, neboť zvýhodňuje jednu určitou profesní skupinu (podnikatelé) nad ostatními. Klub považuje za velmi pozitivní, že Senát návrh zákona neschválil. S ohledem na volby do Poslanecké sněmovny se již Poslanecká sněmovna nesejde, a tento návrh zákona tak lidově řečeno „spadne pod stůl“. Nestoři v Senátu napříč politickými stranami shodně konstatovali, že dle jejich soudu „šlo o zcela jistě nejhloupější návrh zákona, který kdy byl v Senátu projednáván“. 

Lithium

Uměle vyvolaná politická kauza ohledně těžby lithia se nevyhnula ani Senátu. Dne 11. října se tato kauza probírala od 17. hodiny až do (pro Senát nezvyklých) večerních hodin. Diskuse však byla spíše věcnější a smířlivější, než tomu bylo dne 16. října v Poslanecké sněmovně, kde se o tomto bodu konala dokonce samostatná (61.) schůze plná předvolebních agitací, populizmu a překrucování faktů. Pevně věřme, že navzdory prognózám tato kauza přespříliš nepoškodí stávající politické strany demokratického spektra a neposílí populisty a rychlokvašky, které směřují do Poslanecké sněmovny

Judikatura Ústavního soudu

Naposledy jsme o rozhodovací činnosti Ústavního soudu informovali v měsíci srpnu. Od té doby se ÚS vyjadřoval k mnohým otázkám, které však dle našeho soudu neměly přímý vztah k územní samosprávě. Ne jinak je tomu rovněž v případě, který níže uvádíme, a ve kterém jde o meze svobody vědeckého bádání. Rozsáhlá svoboda vědeckého bádání neznamená podle Ústavního soudu pro badatele/vědce naprostou svobodu, jakými výrazovými prostředky své výstupy bádání odůvodní. V této konkrétní kauze se ÚS nezastal historičky, která ve svém článku použila pro popisovanou věc (restituce) paralelu s válečnými zločiny Třetí říše. Ač zmíněné rozhodnutí ÚS skutečně přímo územní samosprávu neovlivňuje, přeci publikují i komunální politici poměrně často různé záležitosti, kde je používána nadsázka, i ta však má dle stanoviska ÚS své meze. Zajímavý nález ÚS naleznete zde: https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2017/III._US_3393_15_na_web_vc._disentu.pdf

Volby do Poslanecké sněmovny

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte nám, abychom Vám všem, kteří kandidujete do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, popřáli co možná největší úspěch, aby zde byl v budoucnu hlas komunální sféry co nejvíce slyšitelný. Držíme palec!

 

Aktuality Klubu 20/17