Zpravodaj Klubu 21/17

Dvacáté první číslo Aktualit Klubu se věnuje 12. jednání Předsednictva Klubu, které se uskutečnilo dne 7. listopadu v prostorách MČ Prahy 13.

12. jednání Předsednictva Klubu

Dne 7. listopadu se na úřadu MČ Prahy 13 uskutečnilo již 12. jednání Předsednictva Klubu, které mělo na programu pouze dva body: přípravu 6. Valné hromady a diskusi o aktuální vnitrostranické situaci spojené s volební porážkou ČSSD ve volbách do Poslanecké sněmovny. 

Příprava 6. Valné hromady

Vedle nezbytných organizačních záležitostí spojených s přípravou 6. Valné hromady Klubu se členové Předsednictva zabývali především obsahovou stránkou této akce. Valná hromada měla vzít na vědomí zprávu o činnosti Klubu v uplynulém roce, která bude rovněž evaluační za celé volební období vlády B. Sobotky. Dále se VH bude zabývat otázkou postoje starostů ČSSD k volbám do Poslanecké sněmovny a směrem k nadcházejícím komunálním volbám.  Následně by VH měla schválit směr, jakým by Klub měl prosazovat změnu stanov ČSSD. 

Hosté Valné hromady

Předsednictvo Klubu navrhlo, aby se nadcházející Valné hromady účastnil vedle zástupců hostitele, tedy Senátorského klubu, rovněž statutární místopředseda ČSSD Milan Chovanec, místopředseda ČSSD odpovědný za komunální oblast Petr Dolínek a Václav Votava, bývalý předseda Rozpočtového výboru PS Parlamentu ČR, který v uplynulém volebním období velmi výrazně pomohl našemu Klubu (podobně jako Petr Vícha v Senátu) prosadit některé dílčí návrhy. 

Vážení kolegové, pokud se ještě budete přihlašovat na 6. Valnou hromadu, velmi Vás prosíme o to, zdali byste tak učinili do úterý 14. listopadu (včetně), abychom byli schopni tuto akci organizačně v prostorách Senátu co nejlépe zvládnout. Těšíme se na Vás všechny :).

 Diskuse o volbách

Přítomní členové Předsednictva nejprve referovali o regionálních odlišnostech v krajích, které zastupují. V žádném z nich nepřekročila ČSSD bohužel desetiprocentní hranici, což je v porovnání s rokem 2013 velká změna k horšímu. Téma voleb do Poslanecké sněmovny, a důsledků, které z nich pro ČSSD vyplývají, musí být přirozeně jedním z důležitých témat (a poselství) nadcházející Valné hromady. Členové Předsednictva se rovněž shodli na tom, že především vedení kampaně bylo špatně uchopeno, a že se tzv. kontaktní kampaň uskutečnila jen v některých krajích. Velká pozornost byla rovněž věnována roli komunálních politiků v kampani, resp. jejich zařazení na kandidátní listiny za jednotlivé kraje. Jediným pozitivním výstupem této diskuse je skutečnost, že i přes špatný volební výsledek ČSSD, a problémy, které nás v budoucnu čekají, jsou členové P Klubu ochotni dále pracovat, neboť komunální sféra je pro budoucnost ČSSD velmi důležitá. I v těžkých dobách žije Klub dále!

Aktuality Klubu 21/17