Zpravodaj Klubu 24/17

Dvacáté čtvrté číslo Aktualit Klubu informuje o průběhu 4. schůze Poslanecké sněmovny a o aktuálních nálezech Ústavního soudu s dopadem na územní samosprávu.

Poslanecká sněmovna

Od 12. prosince do  19. prosince probíhala již 4. schůze Poslanecké sněmovny, která měla na svém programu především schválení státního rozpočtu na rok 2018. Rozpočet byl ve schválen se schodkem 50 miliard Kč a oproti původnímu vládnímu návrhu ve znění několika pozměňovacích návrhů, které se týkaly především sociální oblasti a oblasti školství.

Poslanci ČSSD ve výborech

Od 13. prosince, kdy byla jmenována nová vláda A. Babiše, si mohli bývalí ministři, včetně předsedy vlády, zvolit výbory, do kterých budou náležet. Tato možnost je pro ministry vyloučena. Zájmy ČSSD budou v jednotlivých výborech PS hájit tito poslankyně a poslanci:

Název Výboru

Zástupce klubu ČSSD (jen příjmení)

Výbor pro zdravotnictví

Běhounek, Gajdůšková

Hospodářský

Birke, Dolínek

Volební

Dolínek

Rozpočtový

Foldyna, Onderka

Sociální

Gajdůšková, Sobotka

Petiční

Gajdůšková

Organizační

Hamáček

Kontrolní

Hanzel

pro obranu

Hanzel

Bezpečnostní

Chovanec

Ústavněprávní

Chvojka, Valachová

Životní prostředí

Sobotka

Školský

Staněk, Valachová

Výbor pro Evropu

Veselý, Staněk

Výbor pro veřejnou správu

Veselý, Chvojka

Zahraniční

Zaorálek

 

Většina členů PK ČSSD jsou zároveň místopředsedy zmíněných výborů, jejich celkový přehled však zatím není na webových stránkách Poslanecké sněmovny k dispozici, a proto uvádíme zatím neúplný výčet: Hamáček – místopředseda organizačního výboru, Gajdůšková – místopředsedkyně sociálního výboru, Hanzel – místopředseda výboru pro obranu, Veselý – místopředseda výboru pro EU, Onderka – místopředseda rozpočtového výboru, Dolínek – místopředseda volebního výboru, Staněk – místopředseda školského výboru a Běhounek – místopředseda výboru pro zdravotnictví. Jediným předsedou výboru za ČSSD se stal L. Zaorálek, který předsedá zahraničnímu výboru. Jednotliví členové PK ČSSD jsou rovněž členy různých komisí a delegací, jejichž přehled naleznete zde: http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=5201.

Výše uvedené informace nejsou samoúčelné, nýbrž nezbytně důležité pro činnost Klubu v následujícím kalendářním roce. S ohledem na velmi nízký počet poslanců ČSSD v Poslanecké sněmovně je pro práci Klubu klíčové, aby měl zastoupení ve všech „podstatných“ výborech. Ty jsou z pohledu Klubu především sociální výbor, školský výbor, ústavněprávní výbor, rozpočtový výbor a výbor pro veřejnou správu, s jehož členy jsme v minulosti velmi úzce spolupracovali.  Věřme, že i přes několikanásobné snížení počtu poslanců ČSSD budou stávající poslanci v rámci svých možností interpretovat na plénu názory Klubu, a že se tu a tam podaří něco prosadit. V tomto ohledu „sázíme“ především na místopředsedu našeho Klubu A. Staňka, který je zároveň primátorem Olomouce, avšak budeme spolupracovat se všemi členy PK ČSSD. 

Judikatura Ústavního soudu

Působnosti územní samosprávy se zcela jistě týká nález ÚS z 22. listopadu, který se týká vztahu územního plánu a obecné otázky územní samosprávy. V tomto nálezu potvrdil ÚS to, že lhůta pro pořízení územní studie by neměla být delší než 4 roky, což není tvrzeným zásahem do sféry územní samosprávy. Celý text naleznete zde: https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2017/I._US655_17_na_web.pd

Další zajímavý nález ÚS dotýkající se nesporně územní samosprávy je rovněž 22. listopadu a týká se pořizování zvukového záznamu ze zastupitelstva. Na rozdíl od předchozího nálezu, dává v tomto rozsudku ÚS za pravdu obci, která záznam nezachovala a zničila, avšak nikoliv absolutně, nýbrž proto, že stěžovatelka zvukový záznam pro své potřeby měla k dispozici (pořídila jej přímo na zastupitelstvu) a obec toliko šikanovala za to, že záznam ze zastupitelstva byl zničen. Stěžovatelce tedy nešlo o informace samotné. Z rozsudku však vyplývá, že když obec tvrdí, že pořizuje záznam, musí jej mít k dispozici. Jak dlouho má být k dispozici však nález neřeší. Podrobnosti tohoto velmi zajímavého materiálu naleznete zde: https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2017/II._US_2111_16_na_web.pdf.