Zpravodaj Klubu 5/18

Páté číslo Aktualit Klubu přináší informace o 15. schůzi Senátu a probíhající 13. schůzi Poslanecké sněmovny. Dále Aktuality odkazují na několik zajímavých nálezů Ústavního soudu, které přímo či nepřímo dopadají na územní samosprávu.

15. schůze Senátu

Dne 17. května se uskutečnila 15. schůze pléna Senátu, na které bylo projednáváno několik návrhů zákonů, které ovlivňují města a obce  v České republice. Klub především sledoval poslanecký návrh novely zákona o střetu zájmů, který Poslanecká sněmovna schválila ve znění komplexního pozměňovacího návrhu ÚPV PS. Senát schválil návrh zákona ve znění vlastních pozměňovacích návrhů, o kterých bude nyní rozhodovat Poslanecká sněmovna. Smyslem pozměňovacích návrhů Senátu je především, aby se veřejný funkcionář (např. starosta) mohl dovědět, kdo se na něj do registru dívá. Sněmovna o návrhu zákona rozhodne na právě probíhající 13. schůzi. Dále Senát zamítl návrh vodního zákona, o kterém byla vedena v Senátu poměrně široká debata. V obou případech sněmovna pravděpodobně setrvá na svém usnesení, ač Klub podporuje v obou zmíněných případech znění vzešlé ze Senátu.

13. schůze Poslanecké sněmovny

Vedle vratek ze Senátu, o kterých PS ještě nerozhodla, sleduje Klub ve sněmovně ještě další návrhy zákonů. Především se jedná o novelu obecního zřízení, podle které má vzniknout nové statutární město Třinec. Během uplynulého týdne prošel návrh zákona ve druhém a třetím čtení a nyní postupuje do Senátu. Klub v obecné rovině nenamítá nic proti rozšiřování počtu statutárních měst, které jsou dnes upraveny zákonem o obcích. Na druhé straně prohlašují zastupitelé města Třince výslovně, že toto město nebude členěno do městských částí, resp. obvodů, což by mělo být podstatou statutárních měst. Pak se naskýtá praktická otázka, k čemu vlastně Třinec potřebuje získat tento „statut“, když z právního hlediska nebude využit. Ze všech 27 stávajících statutárních měst je vnitřně členěno pouhých 8 měst, ostatní jsou jen „velká města“, která mají primátora či primátorku. Není to málo?

Dále Klub sledoval diskusi o ústavním zákonu o celostátním referendu. Sněmovna v současnosti projednává dva poslanecké návrhy, které podali poslanci SPD (ST 35) a poslanci sociální demokracie (ST 111). V obou případech bylo projednávání ústavních zákonů odročeno. Celostátní referendum není otázkou, kterou by se ČR zabývala teprve krátkou dobu, naopak jedná se o jednu z nejdéle trvajících diskusí a nevyřešených otázek, které předjímá již Ústava ĆR z roku 1993. Jde o naplnění čl. 2 odst. 2 ÚĆR podle kterého ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo.

Zajímavé rozsudky Ústavního soudu

Níže uvedené odkazy mají jen nepřímý dopad na územní samosprávu. První z těchto nálezů se týká otázky, zdali řidič odpovídá za to, že spolujezdec není připoutaný. Odkaz naleznete zde: https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2018/II._US492_17_an.pdf

Jako druhý nález uvádíme názor ÚS k objektivní odpovědnosti (tzv. striktní) provozovatele vozidla za porušení řidiče, nalez zde: https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2018/Pl._US15_16_na_web.pdf