Zpravodaj Klubu 7/17

Sedmé číslo Aktualit Klubu pojednává o probíhající 56. schůzi Poslanecké sněmovny.

Aktuálně projednávaná legislativa

56. schůze Poslanecké sněmovny

Od 4. dubna probíhá již 56. schůze Poslanecké sněmovny, která projednávala návrhy zákonů s přímým či nepřímým dopadem do územní samosprávy. V uplynulém týdnu (od 4/4 do 7/4) jsme nejvíce sledovali návrhy zákonů ve třetím čtení, o kterých bude nyní rozhodovat Senát. Sněmovna schválila příkladně novelu o občanských průkazech, novelu zákona o pelagických pracovnících či návrh opatření vztahující se k vysokorychlostnímu internetu. Dne 5. dubna byla ve třetím čtení schválena novela stavebního zákona. 

Stavební zákon

Podle mínění expertů z odborné komise pro místní rozvoj ČSSD nepřinese schválený návrh takové zjednodušení zákona, jaké bylo proklamováno v důvodové zprávě. V této souvislosti je poukazováno zejména na provázání stavebního řízení a EIA, což redukuje možnost zjednodušení v podstatě na minimum.  Během projednávání návrhu ve sněmovně bylo načteno mnoho pozměňovacích návrhů, čímž se stal zákon značně nepřehledný. První zhodnocení toho, co vlastně bylo přijeto, je tak možné až ve verzi určené Senátu, která již bude obsahovat všechny schválené pozměňovací návrhy. 

Klub se předmětnému návrhu zákona věnoval toliko nepřímo, neboť byl poslancem J. Petrů v průběhu druhého čtení požádán o vyjádření k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Z doručených vyjádření zaměstnanců stavebních úřadů členských obcí, je patrné, že za značnou částí pozměňovacích návrhů stály různorodé lobbistické tlaky. 

Sociální bydlení

Dne 11. dubna byl návrh zákona o sociálním bydlení projednáván v prvním čtení. Projednávání bylo přerušeno a návrh tak zůstává i nadále v prvním čtení. Projednávání tohoto návrhu s sebou přineslo několik atributů, které budou zřejmě pro tuto matérii vždy přítomné. 

Prvním atributem je zvýšená délka projevů poslanců a poslankyň, kteří se k návrhu vyjadřovali, ať již to byla zpravodajka J. Chalánková (TOP 09) či její stranická kolegyně M. Pekarová Adamová, nebo poslanci další. Zřejmě se každý poslanec musí k tomuto návrhu obšírně vyjádřit. Na tuto skutečnost si asi budeme muset zvyknout.

Druhým atributem projednávání návrhu se stala silná kritika návrhu, možná i útok, ze strany koaličního partnera Hnutí ANO. Poslankyně R. Maxová přečetla plénu poslanců dopis ministryně K. Šlechtové, ve kterém vyjadřuje zásadní obsahové námitky k předloženému návrhu a nabízí rozsáhlé koncepční změny. Na tuto nezvyklou, byť předpokládanou, součást projednávání návrhu upozornil V. Vilímec z ODS, což signalizuje, že opozice koaličního rozporu jistě umně využije. I na to si budeme muset zvyknout. Beztak problematický návrh zákona čeká navíc osud fackovacího panáka a blížícího se volebního souboje ČSSD a ANO. 

Přesně v 19.02 hod., po několikanásobných pokusech předsedy Poslaneckého Klubu ČSSD R. Sklenáka o získání souhlasu poslanců, aby hlasování mohlo proběhnout i po sedmé hodině večerní, byla debata v rámci prvního čtení přerušena a poslanci se zvedli ze svých lavic a zamířili k domovu. Pokud to takto půjde dál, zůstane návrh zákona zřejmě zaparkován v Poslanecké sněmovně. Bude vůbec někomu chybět? 

Co lze očekávat?

Dne 19. dubna se v Senátu uskuteční 6. schůze, na které bude projednávána příkladně novela zákona o registru smluv, při které očekáváme přinejmenším zajímavou debatu a možná neočekávaný výsledek.  Ve stejný den se od 18.30 uskuteční 2. společné jednání Předsednictva Klubu se členy vlády za ČSSD za účasti předsedy B. Sobotky. O průběhu a výsledku jednání Vás budeme podrobně informovat. 

Vážená paní kolegyně,

vážený pane kolego,

dovolte mi, abych Vám jménem předsedy Klubu S. Mrvky i jménem svým popřál krásné Velikonoce 2017. 

Zpravodaj Klubu 7/17