Zpravodaj Klubu 8/17

Osmé číslo Zpravodaje Klubu se věnuje 2. společnému jednání Předsednictva Klubu se členy vlády za ČSSD, které s uskutečnilo dne 19. dubna 2017 v Kramářově vile.

2. jednání se členy vlády za ČSSD

Dne 19. dubna se v důstojném prostředí Kramářovy vily v Praze uskutečnilo druhé jednání Předsednictva Klubu se členy vlády za ČSSD. Vedle předsedy vlády B. Sobotky se jednání za ministerskou stranu účastnili rovněž Milan Chovanec, Jan Chvojka, J. Havlíček, M. Marksová a K. Valachová

Průběh jednání

Předseda Klubu S. Mrvka se ve svém úvodním vystoupení věnoval činnosti Klubu v uplynulém roce, zhodnotil spolupráci mezi Klubem a členy vlády za celé volební období a dále se věnoval nezamyšleným dopadům schválené legislativy a jiných aktů ministerské úrovně na města a obce ČR. V této souvislosti zmínil především v obecné rovině finanční a administrativní dopady, v konkrétní rovině pak dopady registru smluv, tzv. „pamlskové“ vyhlášky, návrhu na povinnost přijímat dvouleté děti do mateřských škol, zavedení registru přestupků na vybavení obecní policie a nezamýšlené dopady rozpočtové odpovědnosti, na kterou byla senátory podána ústavní stížnost. Na vystoupení předsedy S. Mrvky reagovali další členové Předsednictva Klubu Jan Picka, Tomáš Ryšánek, Romana Žatecká, Michal Šmarda, Jaroslav Dvořák a Jaroslav Budek, kteří doplnili stručný výklad předsedy o další informace z praxe. Diskuse se týkala oblasti nepojistných sociálních dávek (zejména tzv. obchodu s chudobou), sociálního bydlení, stávky řidičů MHD v České Lípě, sociální soudržnosti na Zlínsku a školství.Na názory členů Předsednictva reagoval předseda vlády B. Sobotka a postupně všichni přítomní členové vlády. 

Druhá, kratší část jednání, se týkala role starostů v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny. K tomuto bodu byl přizván bývalý první předseda Klubu, dnes starosta Náchoda, místopředseda ČSSD a poslanec PČR, Jan Birke, který je zároveň volebním manažerem ČSSD. Jan Birke vnímá spolupráci s Klubem ve třech základních aspektech: spolupráce na přípravě volebního programu ČSSD, spolupráce na zajímavých mediálních tématech a spolupráce při kontaktní kampani, která by měla být vedena na podzim letošního roku. V této souvislosti hovořil J. Birke o regionálních lídrech (na úrovni okresů), kterými by při kontaktní kampani měli být právě úspěšní krajští a obecní zastupitelé. Mítinky na náměstích má sociální demokracie v těchto volbách využívat méně než v minulosti. 

 Výstupy z jednání

Vzhledem ke konci volebního období současné vlády se těžiště zájmu Klubu přesouvá z legislativy k přípravě voleb, které nepřímo ovlivní i komunální sféru. Předseda vlády B. Sobotka požádal Klub doplnění připravovaného volebního programu o čtyři zásadní okruhy otázek, které se mají týkat podpory výstavby bytů v území, financování místních komunikací, podpory veřejné dopravy v území a podpory sportu

Zpravodaj Klubu 8/17