Zpravodaj Klubu 9/17

Deváté číslo Zpravodaje Klubu informuje čtenáře o pokračování 56. schůze Poslanecké sněmovny, na které byl projednáván návrh zákona o sociálním bydlení, novela silničního zákona či novela zákona o pohřebnictví.

Aktuálně projednávaná legislativa

V týdnu od 24. dubna probíhala 56. schůze Poslanecké sněmovny, která byla v pátek 28. dubna ukončena. Zaznamenali jsme projednávání několika návrhů zákonů, které mají přímý dopad do územní samosprávy. 

Sociální bydlení

Návrh zákona o sociálním bydlení bude zřejmě evergreenem následujících měsíců, především způsob jeho projednávání a nikoliv obsah příspěvků jednotlivých řečníků. Ani na druhý pokus nebylo dne 25. dubna dokončeno první čtení, které se opět odročilo, což se ani v PS nestává tak často. Kromě zdlouhavých projevů, především ze strany TOP 09 a KSČM, přišli poslanci ještě s dalšími možnosti, jak jednání natahovat – podávat návrhy na jednání klubů a tím přerušit chod sněmovny. Obstrukce nakonec způsobily, že nebyl čas návrh řádně projednat. „Důstojnějším“ řešením by možná bylo „zaparkování“ návrhu ve druhém čtení ve výborech, což známe z volebního období 2010 až 2013. To nás však zřejmě ještě čeká, pokud kdy návrh projde prvním čtením. S pravděpodobností přibližující se jistotě však nebude návrh zákona v tomto volebním období schválen

Silniční zákon

Sněmovna ve třetím čtení schválila poslaneckou novelu zákona o provozu na silničních komunikacích, podle kterého mohou žádat občané o vystavení nového řidičského průkazu v jakékoliv obci třetího typu bez ohledu na jejich trvalé bydliště. Zároveň má dojít ke zvýšení správního poplatku za tuto činnost. Svaz měst a obcí ČR spolupracoval s předkladateli (především s poslankyní V. Kovářovou z TOP 09/Starostové) a je jedním ze spoluautorů předkládané novely zákona. Klub nevznáší žádné zásadní připomínky k návrhu, avšak upozorňuje na možné navýšení administrativní zátěže v některých trojkách, především v největších městech ČR. Vzhledem k tomu, že jde o poslanecký návrh, proto neobsahuje RIA ohledně dodatečných nákladů, které některá velká města jistě budou mít. V obecné rovině však s návrhem souhlasíme. Návrh nyní projedná Senát.

Dne 28. dubna byl rovněž schválen ve třetím čtení návrh novely zákona o pohřebnictví, který se přímo dotýká obcí coby provozovatelů veřejných pohřebišť. V této oblasti spolupracoval Klub se Svazem měst a obcí ČR, který v průběhu legislativy upozorňoval na zvýšenou administrativní náročnost pro obce pří výkonu působnosti veřejného pohřebiště, která zřejmě nebyla odstraněna. Musíme vyčkat vyhotovení verze pro Senát, která bude obsahovat všechny schválené poslanecké návrhy. Za všechny administrativně náročné náměty z návrhu zmiňme příkladně záznamy, které podle zákona musí existovat v podobě „ručně vázané“, což evokuje spíše 19. století a nikoliv internetovou současnost.

V Poslanecké sněmovně, i jinde, je už poměrně výrazně cítit, že se blíží konec volebního období. Příkladně ke dni zveřejnění těchto aktualit se v mezirezortním připomínkovém řízení již nenachází žádný nový vládní návrh novely zákona. Dne 3. května má vláda projednat věcný návrh zákona o sociálním podnikání, který předkládá ministr Chvojka. S návrhem zákona však zřejmě opětovně setkáme až v dalším volebním období. 

Valná hromada Klubu

Vážení kolegové, dne 13. června se uskuteční v Lidovém domě v Praze 6. Valná hromada Klubu. Prosím přihlaste se, jde o jedinečnou příležitost, jak se jednou za rok potkat a projednat záležitosti, které komunální politiky ČSSD trápí. 

 

Zpravodaj Klubu 9/17