Zpravodaj Klubu 22/17

Dvacáté druhé číslo Aktualit Klubu informuje o průběhu a závěrech 6. Valné hromady, která se uskutečnila dne 21. listopadu v Praze.

Dne 21. listopadu se v prostorách Senátorského klubu ČSSD v Kolovratském paláci v Praze uskutečnila již 6. Valná hromada našeho Klubu, které se účastnily téměř čtyři desítky starostů sociální demokracie ze všech krajů České republiky. Hosty Valné hromady byli tentokrát předseda Senátu M. Štěch, bývalý předseda Rozpočtového výboru PS Parlamentu ČR Václav Votava a místopředseda ČSSD pověřený komunální politikou P. Dolínek. Zvláštní dík našeho Klubu patří předsedovi Senátorského klubu ČSSD Petru Víchovi, na jehož pozvání se celá akce uskutečnila. Valné hromady se za Senátorský klub účastnili rovněž senátoři J. Látka a M. Nenutil

Centrálním tématem 6. Valné hromady byla (zcela zákonitě) reflexe výsledku nedávných voleb do Poslanecké sněmovny z hlediska komunální sféra a snaha o zastavení současného trendu stále snižujcících se preferencí sociální demokracie, který může ovlivnit nadcházející komunální a senátní volby. Toto téma, resp. obava z budoucnosti, bylo přítomno ve většině vystoupení hostů Valné hromady i v následné diskusi, do které se zapojili starostové a starostky Šmarda, Picka, Svoboda, Ryšavý,Ryšánek, Škaryd, Žatecká, Mrvka a Masáková. M. Štěch a P. Vícha akcentovali ve svých vystoupeních pohled Senátu, zatímco P. Dolínek se pokusil zprostředkovat přítomným názory a kroky současného vedení ČSSD. 

Ačkoliv bylo vyznění debaty celkově vůči stávajícímu vedení ČSSD velmi kritické, a tu a tam byla diskuse dokonce vyostřená, přesto jí lze považovat za poměrně věcnou a především s jasnými výstupy, kterými byla „Rezoluce“ a „Priority další činnosti“. Zatímco se Rezoluce (nutně) vrací k volebnímu neúspěchu ČSSD v proběhlých volbách do Poslanecké sněmovny a kriticky hodnotí především skutečnost, že se vedení ČSSD během uplynulého volebního období názorem komunálních politiků k jednotlivým legislativním návrhům vlády B. Sobotky téměř nezabývalo, není jen kritikou, nýbrž je ve svém obsahu i konstruktivní. Komunální politici trvají především na zvýšení své role v rámci orgánů ČSSD, což by svůj výraz mělo najít především v návrhu změny stanov ČSSD, o kterých bude rozhodovat mimořádný Sjezd v únoru příštího roku. 

Schválené Priority jsou souhrem konkrétních kroků, které by stávající vedení Klubu mělo provést ještě do komunálních voleb (říjen 2018). Priority jsou rozděleny do tradičních oblastí činnosti, kterými jsou „vnitřní záležitosti“, „legislativa“, „vnější vztahy“ a „zahraniční vztahy“ Klubu. Účinnost Priorit je omezena zmíněnými komunálními volbami, neboť po jejich konání se nejpozději do 31. ledna 2019 musí uskutečnit 7. Valná hromada, která bude tentokrát volit nového Předsedu Klubu. Stávajícímu Předsedovi, S. Mrvkovi, vyprší jeho madnát 1. dnem komunálních voleb. Vedením Klubu bude v přechodné době mezi skončením komunálních voleb a 7. Valnou hromadou pověřeno stávající Předsednictvo, které se skládá ze 13 členů pověřených jednotlivými Krajskými výkonnými výbory (bez Předsedy, který je voleb přímo Valnou hromadou). 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkujeme všem za aktivní účast na 6. Valné hromadě Klubu, která byla svým zaměřením zcela ojedinělá, neboť byla nucena reagovat na povolební situaci, ve které se ČSSD dnes nachází. I když se dnešní situace může jevit jako bezvýchodná, nesmíme dopustit, aby příliš ovlivnila nadcházející komunální volby a nepřímo tak rovněž náš Klub, který by měl existovat a fungovat do té doby, dokud ČSSD bude mít své starosty a primátory. Z proběhlé diskuse jasně vyplynulo, že jsou to právě zástupci komunální sféry, kterým není budoucnost sociální demokracie lhostejný, a že zdravé jádro existuje. Ať je dnešní situace jakkoliv složitá, nerezignujme prosím na změnu a pokusme se i ve stížených poměrech bojovat. Má to smysl!

 

DOCX rezoluce-final.docx

DOCX priority-final.docx