Zpravodaj Klubu č. 6/18

Šestnácté číslo Aktualit Klubu informuje o 15. jednání Předsednictva Klubu a dále o aktuálních schůzích Poslanecké sněmovny a Senátu.

15. Předsednictvo Klubu

Dne 26. června letošního roku se uskutečnilo v Praze již 15. jednání Předsednictva Klubu, které bylo zároveň posledním jednáním v tomto volebním období. Pokud to bude potřeba, bude se do termínu komunálních voleb (5 a 6. října) vyjadřovat Předsednictvo k jednotlivým legislativním návrhům jen v režimu per rollam. Během předmětného jednání se přítomní věnovali především zhodnocení činnosti Klubu za uplynulé tři roky, značná část jednání byla věnována rovněž vnitrostranickým otázkám, které na Klub dopadají jako na všechny ostatní části ČSSD. Jednání se účastnil statutární místopředseda Jiří Zimola. 

Jednání Poslanecké sněmovny

Od 26. června do 10. července probíhala 16. schůze Poslanecké sněmovny, kde jsme sledovali především poslaneckou novelu zákona o hmotné nouzi (ST 89), jejímž obsahem je vyčlenění některých skupin osob z povinnosti vyplácet určitou část příspěvku na živobytí ve formě poukázek. Jde převážně o osoby v sociálních zařízeních. Předmětná novela se nyní nachází ve druhém čtení a má podporu Klubu. 

Naopak v prvním čtení byla projednána poslanecká novela zákona o střetu zájmů (ST 158), která navrhovala podstatně redukovat příjmy z několika funkcí, které veřejný funkcionář zastává. Návrh počítal pouze s jednou odměnou za veřejnou funkci ve výši 100%, ostatní funkce mají být honorovány toliko 40%. Zmíněný návrh byl (zřejmě s ohledem na svůj obsah) vrácen předkladatelům k přepracování. V této podobě se jím PS již nebude zabývat. Tento postup není v PS příliš obvyklý.  Dále jsme sledovali osud novely školského zákona, podle kterého má být zrušena plošná povinnost zařadit od září 2020 do mateřských škol dvouleté děti. Předmětný návrh zákona byl schválen ve třetím čtení dne 29. června. 

Ve dnech 11. a 12. července 2018 proběhla 17. schůze Poslanecké sněmovny, která měla na programu vyslovení důvěry vlády A. Babiše. V ranních hodinách dne 12. července byla důvěra po několika hodinovém maratonu vyjednávání vyslovena. Menším koaličním partnerem vlády A. Babiše je rovněž ČSSD. Jednotliví ministři budou zejména v novém volebním období důležitými partnery našeho Klubu. 

Jednání Senátu

Ve dnech 18. a 19. července proběhla již 16. schůze Senátu, na které jsme sledovali především novelu správního řádu, jejímž obsahem je vyloučení podjatosti úředníků územně samosprávných celků přímo ze zákona. Z praxe víme, že na systémovou podjatost úředníků se často odvolávají příjemci negativních rozhodnutí územní veřejné správy jako na „tutovku“, kterou se pak odvolací orgán musí zabývat. Zdali bude tento nešvar veřejné správy eliminován, či zda navržená změna nebude mít vliv na soudní výklad, se dozvíme až za nějaký čas. Obecně však Klub tento návrh zastupitelstva Pardubického kraje, který prošel oběma komorami PČR, vítá. 

Dále jsme sledovali novelu zákona o obcích, podle které má vzniknout nové statutární město Třinec. V této souvislosti odkazujeme na zajímavou diskusi o tomto bodě, zejména na vystoupení R. Martínka, ke stažení zde: http://www.senat.cz/senatori/index.php?lng=cz&ke_dni=18.07.2018&par3=261. V České republice totiž není většina statutárních měst vnitřně členěna (18 z 26), což znamená, že nemají ani statut. Tato skutečnost se týká i nově vzniklého statutárního města Třince, který je rovněž bez statutu. Obecně nemají statutární města vlastně žádné jiné kompetence oproti ostatním městům a obcím a jejich význam se tak redukuje jen na insignie a určitou prestiž, což není optimální stav. Z těchto důvodů nevítá Klub vznik nového statutárního města a spíše by uvítal systémové řešení statutárních měst v ČR, které je prozatím v nedohlednu. 

Klub rovněž sledoval poslaneckou novelu školského zákona, o které jsme informovali již výše. Senát tuto novelu schválil, předmětná novela zrušila ustanovení o plošné povinnosti vzdělávat v mateřských školách děti od dvou let. 

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, milí přátelé, 

dovolte nám, abychom Vám popřáli krásnou a ničím nerušenou dovolenou, neboť na podzim budeme mít všichni před komunálními volbami plné ruce práce, tak si prosím odpočiňte :). Vše dobré!!!!